Trải nghiệm 04 gói tài khoản "0 phí"" cùng VCB Digibank

Miễn phí 100% dịch vụ với 04 Gói tài khoản cùng VCB Digibank

Gói tài khoản

Số dư BQ tháng tối thiểu (đồng)

MIỄN PHÍ 100%

Phí gói nếu không duy trì số dư BQ tối thiểu

Phí quản lý TK

Phí duy trì VCB Digibank

Thông báo biến động qua OTT

Chuyển tiền trong VCB

Chuyển tiền ngoài VCB

Phát hành thẻ Ghi nợ

Phát hành và duy trì thẻ ghi nợ Visa

Phát hành và duy trì thẻ ghi nợ Visa Platinum

VCB-Eco

2.000.000

 

 

 

12.000

VCB-Plus

4.000.000

 

 

20.000

VCB-Pro

6.000.000

 

 

25.000

VCB-Advanced

10.000.000

 

 

39.000

03 Bước đơn giản để đăng ký Gói tài khoản 0 phí

Bước 1:

Đăng nhập VCB Digibank
Lựa chọn mục Cài đặt – Gói Tài khoản

Bước 2:

Lựa chọn Gói tài khoản phù hợp, ấn Tiếp tục 

Bước 3:

Kiểm tra thông tin và nhập mã OTP để xác thực thành công.

Hãy đăng ký và trải nghiệm Gói tài khoản “0 phí” cùng VCB Digibank ngay thôi!